fbpx

Slide
Vores undervisning
Slide
Vores muligheder
Slide
Vores faglighed

faglighed i skolen

Efterskolen har et formuleret ønske om at være en faglig skole, hvilket betyder at vi tager elevernes skolegang meget seriøst og har som mål at alle, uanset deres faglige niveau, har de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig fagligt.

Et udgangspunkt for at holde en høj faglig standard er, at lærerne har deres faglighed i orden, derfor har alle lærere på skolen, som udgangspunkt en læreruddannelse, de fleste med en del års erfaring.

Som lærer på Efterskolen kildevæld, skal man have lyst og evne til at undervise og motivere teenagere, dette betyder bla. at der er ro i timerne, så det er muligt for alle, at lære mest muligt.

Som skole er vi meget seriøse på vegne af vore skønne elever og går langt i vore bestræbelser på, at give eleverne de bedst mulige forudsætninger, for deres videre skolegang/uddannelse.

Rammerne om undervisningen er klasseværelser med god plads, ordentlige møbler og de nødvendige tekniske faciliteter til, at gøre undervisningen spændende og aktuel.

På Efterskolen Kildevæld sikrer vi optimal læring for alle ved, at lave så meget niveaudeling som muligt, hvilket betyder at alle tilhører en stamklasse og herfra går ud i niveaudelt undervisning i hovedfagene.

I praksis betyder det at alle vore fagligt dygtige elever, ikke skal opleve at kede sig fordi der skal tages særlige hensyn til enkelte elever, modsat skal man som elev med faglige udfordringer have dem hjælp som an har brug for.

Som udgangspunkt skal man som elev have viljen til at ville lære, så længe det er udgangspunktet er det ikke afgørende, hvordan man ligger på en karakterskala. Det er dog vores klare ambition, at alle har forbedret deres boglige snit, når de forlader skolen.

Udgangspunktet er viljen til at ville lære, udmøntet i at man møder til tiden til alle timer, er aktiv og engageret på klassen og sørger for at få lavet sine lektier til tiden.

Specialundervisning

Hvis man som elev har behov for særlig støtte, vil man allerede fra skoleårets start hav lavet aftale om at man er bevilliget PPR timer, som er en pulje timer som gives til individuel støtte til den konkrete elev.

Timerne kan ikke bevilliges af skolen, men bevilliges på baggrund af en konkret indstilling fra Pædagogisk Psykologisk rådgivning i elevens hjemmekommune.

Intergrations-
undervisning

En særlig side af skolens faglighed er undervisningen af de af vore elever, som ikke har dansk som deres oprindelige modersmål og som derfor har brug for en målrettet undervisning i dansk, tilpasset deres individuelle niveau.

Vi har stor erfaring på området og har det som en klar ambition, at vore tosprogede elever skal så godt som muligt videre herfra, rent danskfagligt.

Undervisningen foregår på meget små hold, suppleret med individuel undervisning, der hvor det er nødvendigt.

Tosprogede elever i vores sammenhæng er typisk ressourcestærke elever fra feks. Burma, Afrika og Grønland, som socialt og kulturelt er velfungerende og indstillet på integration i det danske samfund.

Lektiehjælp

Vi forsøger at hjælpe eleverne videre, i forhold deres faglige formåen. Vi sørger for kontinuitet i undervisningen, giver god tid til skolearbejdet og hjælp i lektielæsningen.

Alle hverdage vil der efter aftensmad være afsat en time til lektielæsning, hvor man som udgangspunkt er på sit værelse for at lave lektier, i denne time må man kun høre musik ørene og skal i det hele taget bidrage til at der er ro til at lave sin lektier.

Fransk

Fransk er et smukt sprog og det er vigtig for os, altid at kunne tilbyde Fransk på skolen også selvom der måske kun er to elever på et klassetrin.

Sport

På Kildevæld kan eleverne dyrke en række sportsgrene, fx: Fodbold, Badminton, Løbetræning, Zumba/fitness, spinning m.m. Der er ugen igennem mulighed for at træne på vores kunstgræsbane, i hallen eller i danselokalet.

Sport er en vigtig del af dit efterskoleophold på Kildevæld, uanset om du vil dyrke din sport på seriøst niveau eller du blot vil holde dig i god form.

Musik

Skolen har et rigt musikmiljø. Mange spiller og synger når de kommer – endnu flere når de rejser. Vi tilbyder bl.a. områderne Samspil, Musikteori, Lovsang, Klaverspil, Guitarspil, solosang og Band. Eleverne producerer hvert år en teaterforestilling i flot opsætning. I det meste af en måned summer hele skolen af kreativitet, nå alle bliver involveret i at lave kulisser, kostumer, øve musik/dans/sang, sætte lys/lyd og til sidst spille en række forestillinger, for mange hundrede tilskuere.

Vi har en målsætning om at kunne tilfredsstille og udfordre musikere og sangere på allerhøjeste niveau og vil gerne hvert år skrive og producere nye tekster og sange.

Kreative muligheder

På Kildevæld vil vi gerne udvikle og styrke elevernes kreativitet, hvilket betyder at der er mulighed for at vælge kreativt værksted som valgfag og man vil i det hele taget blive opmuntret til at udtrykke sig kreativt i film, fotografi, billeder osv.