fbpx

faglighed i skolen

Efterskolen har et formuleret ønske om at være en faglig skole, hvilket betyder at vi tager elevernes skolegang meget seriøst og har som mål at alle, uanset deres faglige niveau, har de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig fagligt.

Et udgangspunkt for at holde en høj faglig standard er, at lærerne har deres faglighed i orden, derfor har alle lærere på skolen, som udgangspunkt en læreruddannelse, de fleste med en del års erfaring.

Som lærer på Efterskolen kildevæld skal man have lyst og evne til at undervise og motivere teenagere. Dette betyder bla. at der er ro i timerne, så det er muligt for alle at lære mest muligt.

Som skole er vi meget seriøse på vegne af vores skønne elever, og går langt i vores bestræbelser på at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for deres videre skolegang/uddannelse.

Rammerne om undervisningen er klasseværelser med god plads, ordentlige møbler og de nødvendige tekniske faciliteter til at gøre undervisningen spændende og aktuel.

Som udgangspunkt skal man som elev have viljen til at ville lære. Så længe det er udgangspunktet er det ikke afgørende, hvordan man ligger på en karakterskala. Det er dog vores klare ambition, at alle har forbedret deres boglige snit, når de forlader skolen.

Udgangspunktet er viljen til at ville lære, udmøntet i at man møder til tiden til alle timer, er aktiv og engageret på klassen og sørger for at få lavet sine lektier til tiden.

Specialundervisning

Hvis man som elev har behov for særlig støtte, vil man allerede fra skoleårets start have lavet aftaler om at man er bevilliget PPR timer. PPR timer er en pulje timer som gives til individuel støtte til den konkrete elev.

Timerne kan ikke bevilliges af skolen, men bevilliges på baggrund af en konkret indstilling fra Pædagogisk Psykologisk rådgivning i elevens hjemmekommune.

Intergrations-
undervisning

En særlig side af skolens faglighed er undervisningen af de af vores elever, som ikke har dansk som deres oprindelige modersmål, og som derfor har brug for en målrettet undervisning i dansk tilpasset deres individuelle niveau.

Tosprogede elever i vores sammenhæng er typisk ressourcestærke elever fra f.eks. Burma, Afrika og Grønland, som socialt og kulturelt er velfungerende og indstillet på integration i det danske samfund.

Sport

På Kildevæld kan eleverne dyrke en række sportsgrene, fx: fodbold, badminton, løbetræning, fitness, spinning m.m. Der er ugen igennem mulighed for at træne på vores kunstgræsbane, i hallen eller i danselokalet.

Sport er en vigtig del af dit efterskoleophold på Kildevæld, uanset om du vil dyrke din sport på seriøst niveau, eller du blot vil holde dig i god form.

Musik

Skolen har et rigt musikmiljø. Mange spiller og synger når de kommer – endnu flere når de rejser. Vi tilbyder bl.a. områderne samspil, musikteori, lovsang, klaverspil, guitarspil, solosang og band. Eleverne producerer hvert år en forestilling i flot opsætning. I det meste af en måned summer hele skolen af kreativitet, når alle bliver involveret i at lave kulisser, kostumer, øve musik/dans/sang, sætte lys/lyd og til sidst spille en række forestillinger for mange hundrede tilskuere.

Vi har en målsætning om at kunne tilfredsstille og udfordre musikere og sangere på allerhøjeste niveau, og vil gerne hvert år skrive og producere nye tekster og sange.

Kreative muligheder

På Kildevæld vil vi gerne udvikle og styrke elevernes kreativitet, hvilket betyder at der er mulighed for at vælge kreativt værksted som valgfag og man vil i det hele taget blive opmuntret til at udtrykke sig kreativt i film, fotografi, billeder osv.