fbpx

Værdigrundlag

Efterskolen Kildevæld er grundlagt på et kristent livs- og menneskesyn, samt vor fælles danske kulturarv.

Vi har den grundlæggende overbevisning, at

 • hvert eneste menneske er skabt af Gud og derfor er noget helt enestående.
 • hvert eneste menneske er elsket af Gud, som vist gennem Jesus Kristus, og derfor fortjener respekt og omsorg.

 

 

På Efterskolen Kildevæld bygger vi på den erkendelse, at der kun er en Gud, som har skabt hvert eneste menneske unikt og enestående.

Gud møder mennesket med kærlighed og tilgivelse.

Denne tro er udtrykt i Bibelen, som vi betragter som den vigtigste kilde for at forstå Gud.

Det får naturligvis stor indflydelse på den måde, vi omgås hinanden på i skolens dagligdag.

 

Derfor ønsker vi på skolen, at:

 • vise hinanden tillid og respekt og give rum for hinandens forskellighed.
  Når atmosfæren præges af tillid, ser vi også ærlighed og ansvarlighed. Respekten viser sig over for hinandens, skolens og hinandens ting.
 • være rummelige
  Vi opfatter forskelligheden i hinandens personlige egenskaber som en styrke i fællesskabet.
 • fremelske det bedste i hinanden
  Vi ser hinanden som enestående, men ikke enkeltstående. Vi spejder efter at fremelske hinandens evner, gaver og personlige egenskaber.
 • skabe nærvær, åbenhed og omsorg
  Selv om vi ikke kan erstatte hinandens nærmeste familie, tilstræber vi at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø på skolen.

Den, der spejder efter det bedste i andre, og som forsøger at fremelske det, vinder tillid og respekt

Ordsprogenes Bog kap. 11 vers 27