fbpx

BELIEVE

UNDERVISNING

På Believe har vi samlet en spændende fagpakke som er nøje udvalgt til at give dig et stærkt udgangspunkt for dit liv – så du kommer styrket ind på din ungdomsuddannelse, og så du går styrket ud i livet.
Believe er prøvefri, men vores fagpakke sigter efter at styrke dig fagligt, så du står stærkt, når du skal videre på din ungdomsuddannelse. I dansk, matematik og engelsk vil vi benytte alternative og hverdagsrelaterede metoder.

BELIEVE ER FOR DIG:
der har afsluttet 9. klasse med gode resultater og derfor allerede er berettiget til at blive optaget på din ungdomsuddannelse, men gerne vil styrkes fagligt og personligt, så du får endnu mere udbytte af din ungdomsuddannelse

OG FOR DIG
der har brug for at blive personligt styrket for at blive mere klar til den ungdomsuddannelse du ønsker dig.

I skemaet herunder finder du Believes visionspunkter og de fag, der gør Believe til et helt særligt tilbud til dig.

TRO PÅ GUD

Andagt/Arise

Disse lektioner sætter fokus på vores relation til Gud. Vi lovsynger og beder, lytter til inspirationsord og læser i bibelen sammen. Vi bruger tid på at dele med hinanden hvad der rør sig i vores trosliv og deler også vores livshistorier med hinanden. Nogle gange er tiden sat af til den personlige stille tid med Gud. Alle lektioner er under ledelse af en lærer.

Hver tirsdag morgen afholdes Arise sammen med den grønne græsplæne (Kirkeibyen og Acts Academy) Arise består af lovsang, bøn og et kort ord til dagen.

Der er styrke i at være sammen i det store kristne fællesskab.

RELIGION OG KULTUR

I faget Religion og Kultur vil du få en større forståelse af både dig selv, andre, samfundet og historien.
Vi arbejder med filosofi og etik, hvor vi snakker om livets store spørgsmål og begreber. Gennem relevante og aktuelle cases, problematikker, snakke og refleksioner bliver vi klogere.

Vi arbejder med Tro og Religion. Bibelens opbygning og tekster, og Kristendommens historie og udvikling. Vi arbejder med verdensreligioner.

Kultur:
Du vil få en større forstørrelse for forskellige kulturer og værdier og få udvidet din horisont.

DISCIPELSKAB

Jesus kalder os til at være følgere af ham. Hvad betyder det, og hvordan ser det ud? I faget discipelskab bliver du klogere på dig selv og livet i følgeskabet med Jesus. Det sker gennem bibelfordybelse og livsvandring.

Disse spor er alle med til at bidrage til din personlige udvikling. De kører i gennemsnit 3 måneder ad gangen.

  • Alpha Kursus – styrk dit kendskab til kristendom
  • Kommunikation – styrk din evne til at tale klart, skrive fængende, stå op for andre, få dit budskab ud.

TRO PÅ DIG

LEDERSKAB

I faget lederskab arbejder vi bl.a. med selvledelse, hvor der undervises i ”Syv gode vaner” en bog om personlig ledelse af Stephen Covey. Før man kan lede andre, bliver man nødt til at kunne lede sig selv. De syv gode vaner sætter fokus på træning til at blive en effektiv person og ansvarlig leder.

I faget arbejdes der også med praktisk lederskab. Eleverne får undervisning og erfaring med at motivere og lede andre.

Crazy DIG

Vi vil tilmed udfordre dig, lade dig bryde grænser og finde dit indre “CRAZY DIG” frem, både i form af performance og aktiviteter fx oplevelser som rappelling, ATV-kørsel, kajaksejlads m.m.

I dette fag vil du også blive præsenteret for:

Psykologi og motivation

  • Styrk dit selvværd, kend dig selv og forstå dine medmennesker.

CREATIVE SPACE

Creative Space er et kreativt kommunikationsfag. Eleverne får spændende undervisning i kreative fag og skal i små grupper opsætte en 30 minutters showcase hvori de skal kommunikere et valgt budskab der tager publikum på en intellektuel og emotionel rejse.

tRO PÅ fællesskabet

Team/Event

Team/ Event er et todelt fag, som kører på skift hver anden uge. I faget Team sætter vi fokus på det lille Believe fællesskab. Vi skal hygge os som team, lære hinanden rigtig godt at kende.

Eleverne bliver udfordret i samarbejde, gennem teambuilding, som skal styrke deres indbyrdes sammenhold. Eleverne bliver undervist i teamet som arbejdsmetode, og vil blive klogere på sig selv gennem personlighedstest, hvor de hver især finder ud af, hvad deres kvaliteter og styrker er når det kommer til samarbejde.

I faget Event lærer eleverne at planlægge events fra ide til udførelse. Det er både events i huset og events ude af huset.

Eleverne lærer også om fundraising, og skal aktivt søge midler til deres projekter.

Vi deltager som et givende team på de lejre, skolen tilbyder i løbet af skoleåret: 

Landslejr

Undervisningslejr

Tweencamp/Rock Solid-lejr

Reach Out

Hver onsdag har vi Reach out dag. En hel dag hvor vi er ude i vores nærmiljø og får lov at gøre en forskel for byens borgere.

Believe har en samarbejdsaftale med Blå Kors Genbrug Kolding og Café Nærværket.

Vi hjælper cafeens foodbank med at sortere og dele mad ud til trængende familier. Vi er også sammen med byens borgere og betjener cafeen.
Vi hjælper i genbrugsbutikken med at sortere, stå ved kassen og betjene kunder.
Vi laver sjove aktiviteter og events for byens børn i familienetværket, bl.a. LAN-parties, dartkonkurrencer, fastelavnsfest mm.

Vi giver noget af os selv, men får så meget igen.

Idræt

Idræt er med til at holde os i form, men også til at styrke vores mentale velvære og overskud. Vi har ugentlige idrætstimer hvor vi får sved på panden, mens vi har det sjovt med hinanden. Vi prøver forskellige idræts- og sportsgrene af, både indendørs og udendørs.

INTERESSEFAG

Du vil tilmed have interessefag tre gange om ugen med Kildevælds 10.klasser. Det kan fx være musik, fodbold og dans.