fbpx

Ang. almindelig smertestillende medicin(hovedpinepiller), evt. allergipiller m.m.:

 

Ifølge gældende regler skal eleven selv medbringe deres smertestillende medicin, allergimedicin m.m.

Dette afleveres ved lærerværelset ved ankomst til skolen, da det ikke er tilladt elever at have medicin på værelset.

Vi har som skole ikke nogen form for medicin at give i tilfælde af, at eleven har behov for det, så det er vigtigt, de selv medbringer det. Indkøb kun små portioner af hensyn til opbevaringspladsen.

Snak gerne med jeres barn om, at medicinen er personlig, og at man ikke låner til andre. Vi vil gerne registrere og styre, hvor meget smertestillende jeres barn får.

Ang. specielt personlig medicin:

 

Elevernes personlige medicin opbevares forsvarligt, og vi styrer, hvad der udleveres til den enkelte elev. Husk gerne selv at sende nyt med eleven, når det er tid til opfyldning. Skriv tydeligt navn udenpå alt medicin. Når I ved ankomst afleverer medicinæsker/medicin uanset type, udfyldes en seddel med navnet på medicinen og dosering. Dette gøres sammen med Helle på lærerværelset.

Helle Rasmussen administrer alt medicin på skolen. Elever der dagligt får medicin, skal selv medbringe doserings-æsker til 1 uge med tydeligt navn på. Det er vigtigt, at der er ét rum pr. medicin-tidspunkt. Det betyder, at hvis eleven skal have udleveret medicin 3 gange dagligt, skal det ligge adskilt i 3 rum.

Det er forældrenes ansvar, at medicinen er doseret til den første uge eleven er på efterskolen.

Helle Rasmussen skal altid kontaktes, hvis der er ændringer i medicineringen, eller andet.