fbpx

Kære forældre for 9. – 10. klasse elever

 

TILMELDING TIL 10. KLASSE OG UNGDOMSUDDANNELSERNE!                             

 

Processen med at vælge uddannelse for næste skoleår er i fuld gang for jeres børn. I oktober og november har jeres barn haft vejledningstimer med fokus på styrker, optagelse.dk, ug.dk, de forskellige ungdomsuddannelser og udfyldning af deres personlige studievalgsportfolio.

Desuden har de haft til opgave at finde ud af, hvornår der er åbent hus på uddannelsesstederne i nærheden af, hvor de bor.

 

I november har 10. klasserne været i brobygning på forskellige ungdomsuddannelser i Kolding, og de har arbejdet med Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave, hvor de hver især har undersøgt uddannelsesvejen til den uddannelse, de overvejer at tage. 

 

Beslutningerne om næste års ungdomsuddannelse eller 10. klasse tager I naturligvis i fællesskab med jeres barn. Overordnet er I som familie selv ansvarlige for, at beslutningen bliver truffet og udført.

 

Ønsker jeres barn at gå på Kildevæld endnu et år, er det vigtigt, at I kontakter skolen og få ham/hende meldt til og får betalt depositum inden den 10. december, så I er sikret en plads. Vi er allerede i fuld gang med at optage elever til næste år.

 

Jeres barn skal søge ungdomsuddannelse eller tilmelde sig 10. klasse senest 1. marts 2022. Det foregår på www.Optagelse.dk. Det gælder også, hvis dit barn skal i 10. klasse, på efterskole, til udlandet eller andet.

www.Optagelse.dk kan I se, om jeres barn er erklæret uddannelsesparat, ligesom årets første standpunktskarakterer står der.

 

Eleverne kan fra starten af januar vælge, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at komme på – samt hvor. Fra starten af februar kan I forældre underskrive, MEN det er VIGTIGT, at I først underskriver, når I er helt sikre på, at valget er det rigtige. Har I først underskrevet, kan det ikke laves om!!

 

I starten af januar vil jeres barn få en mere udførlig vejledning og introduktion i tilmelding på Optagelse.dk. Denne sender jeg også til jer.

Følgende tidsplan fører frem til det endelige resultat:

  • I skal nu tage en grundig og alvorlig snak med jeres barn om, hvad der skal ske næste år. Hvad er realistisk, og hvad er muligt.
  • I januar og februar holder gymnasiale- og erhvervsuddannelser åbent hus. Vær opmærksom på datoen på jeres lokale skoler. Vi anbefaler, at I deltager i disse sammen med jeres barn.
  • Sammen med ansøgningen skal studievalgsportfolien vedhæftes som bilag. Jeres barn ved, hvad det er, og hvor på deres computer, de har det liggende.
  • Gennemgå gerne studievalgsportfolien sammen med dem.
  • I starten af februar kan ansøgningerne underskrives og afsendes. DET ER VIGTIGT, at I først underskriver, når I er helt sikre på, at valget er det rigtige. Har I først underskrevet, sendes ansøgningen og KAN IKKE RETTES!
  • Forældre skal underskrive ansøgningen SENEST den 1. marts.

 

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkommen til at sende en besked til mig på mail: [email protected]

 

 

Hvis I er i tvivl om næste års valg, kan I finde hjælp herunder:

 

Her er nogle nyttige links, der viser, hvordan man får valgt uddannelse i optagelse.dk:

https://uukolding.dk/start-paa-fremtiden/

 

Se de små film nederst på siden.

 

Er I i tvivl, hvilke muligheder der er, så står jeg selvfølgelig til rådighed med vejledning. Jeg vil gerne henvise til følgende hjemmesider, hvor man kan blive en del klogere på mulighederne:

 

https://www.ug.dk/inspiration/valg-af-ungdomsuddannelse-0

 

Prøv:

  • Jobkompasset, her findes inspiration til, hvilke jobs der findes.
  • Adgangskortet, hvor man kan se, hvilke muligheder en ungdomsuddannelse giver dig til videre uddannelse i fremtiden.

 

https://www.ug.dk/search/FGU Dette er hvis man f. eks hverken ønsker en studentereksamen, HF, EUX eller EUD – så kan man finde andre grunduddannelser her.

 

Husk, der findes en uddannelse til alle – det gælder blot om at få sporet sig ind på den.

 

Med venlig hilsen

Lone Aagaard

Uddannelsesvejleder

[email protected]