fbpx

Som efterskole skal vi ansøge statsstøtte til egenbetaling o. lign.

Udskriv skemaet og det er vigtigt, at I udfylder alle felter, som kan henføres til husstanden hvor eleven bor på:

  • Noterer alle CPR-nr. rigtigt!
  • Noterer antal søskende, navn/-e + fødselsdato, som ikke fylder 18 år inden den 13. august 2023!
  • hvis der er stor forskel fra årsindkomsten i 2021 til nu eller I har haft indkomst udenfor Danmark bedes vi sende kopi af lønsedler (3 måneder) eller skatteopgørelse for 2022.
  • Kopi af indrejsetilladelser / visum, hvis I ikke har dansk
  • Husk at underskrive – kommende elev og forældre/værge/samlever, som bor på hustanden, hvor kommende elev bor!
  • Indsend det udfyldte skema til Efterskolen Kildevæld, Tøndervej 75, 6000 Kolding eller scan og pr. sikker mail: [email protected]

Vi vil efterfølgende ansøge om statsstøtten.

NB! Skemaet er bevis på at eleven er optaget på elevholdet 23 – 24.