fbpx

Kære forældre

 

Her på vej ind i den skønne julemåned får I lige en hilsen herfra med update og praktiske informationer om den kommende tid. Vi har det rigtig godt på Kildevæld og nyder dagene med jeres teenager.

 

Siden sidste forældrebrev

Rigtig meget i vores hverdag er præget af at der stadig er Covid19 i vores samfund, med der af følgende begrænsninger og retningslinjer.

I stedet for at lave online forældresamtaler, valgte vi at rykke samtalerne ned i hallen, hvilket vi overordnet oplevede vældig positivt, men jeg er også klar på at nogen af jer oplevede at der var noget irriterende ventetid, hvilket vi selvfølgelig beklager. Jeg håber dog at I generelt har en oplevelse af, at det trods alt var bedre end ovennævnte alternativ. Vi var i hvert fald glade for at have jeres besøg og hørte da også mange gode historier fra jer, om unge mennesker der trives og vokser både personligt og fagligt.

Brobygning i 10. klasse var også påvirket af Covid19 restriktioner, faktisk stod vi med kort varsel uden noget program for hele ugen. Vi endte med at lave vores helt egen version af Brobygning, med besøg af en masse helt almindelige mennesker, som fortalte om deres job og vejen/omvejen dertil. Det blev en super uge, hvor eleverne i den grad oplevede at blive klogere på deres muligheder.

Desværre har vi også måtte aflyse både vores Tween Camp og Camp 1 og flere andre ting, som var planlagt.

Men det virkelig positive er, at ingen elever eller medarbejdere har været testet positive med Corona, selvom rigtig mange skoler har været ramt, så vi har grund til stor taknemmelighed.

Tirsdag den 1. december var vi alle ude og stå på skøjter i Vojens Skøjtehal – en sjov og god oplevelse.

 

Halvårskarakterer og uddannelsesplaner

Den 1. december er terminskarakterer for eleverne sendt til Optagelse.dk – Send en mail til [email protected] , hvis I ikke har fået den til jeres mail. Mrk.: “Navn – klasse” (eks. Jens Jensen – 9a)

I forhold til parathedsvurdering til fremtidig uddannelse, så arbejder vi på dette fra nu og ind i januar måned.

I denne forbindelse skal jeg orientere jer om, at Steen Hansen som er skolens UU- vejleder er sygemeldt og tidligst er tilbage den 4. januar. Men I kan trygt stole på, at vejledning m.m. vil blive løst på bedste vis. Indtil Steen kommer tilbage, kan I stille alle spørgsmål vedr. fremtidig uddannelse til mig

Uge 50

I næste uge er der vigtige opgaver til alle klassetrin og det er derfor vigtig at alle elever så vidt muligt, er på skolen hele ugen.

  1. kl. arbejder hele ugen med deres eksamensprojekt i musik. (Folkeskolens Adgangsprøve i januar 2021)
  2. kl. har fagdage hele ugen, hvilket betyder hele pensumdage i enkelte fag
  3. kl. laver OSO opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) som handler målrettet om deres fremtidige uddannelses-/erhvervsvalg.

Obligatorisk weekend med kor og juletur.

Weekenden den 12.-13. december står i kalenderen som obligatoriske skoledag. Grundet begrænsninger i forbindelse med Covid19, vil vi imidlertid lade det være op til den enkelte elev om man gerne vil være med i weekendens program eller tage hjem på weekend. Lørdag har vi besluttet at lave et stort kor under ledelse af Torben Olesen, som er tidligere ansat på skolen og en meget dygtig pianist og korleder. Vi øver 3-4 sange og tager ud til et stort plejecenter i byen, hvor vi laver to små udendørskoncerter om eftermiddagen, det bliver rigtig sjov og der er plads til at alle kan være med. Søndag tager vi på juletur til Århus, hvor vi starter med et besøg på fantastisk spændende Moesgaard Museum, efterfulgt af fri shopping nogle timer i Århus city.

Julefest

Torsdag den 17. december holder vi traditionen tro julefest på skolen, med alle de dertil hørende traditioner, med julemad, underholdning og fakkeltur.

Hjem på juleferie.

Fredag den 18. december kommer Tobias hjem på juleferie, det vil være muligt at tage af sted fra skolen fra kl. 14.00, vi forventer at alle har forladt skolen kl. 16.00. Skolen åbner igen søndag den 3. januar kl. 18.00, hvor vi tager fat på sidste halvdel af et dejligt skoleår.

Ny lærer starter til januar

Som nævnt i sidste forældrebrev så har David Kristensen valgt at sige ja tak til en stilling som viceleder på en friskole i Herning og stopper derfor som lærer på Kildevæld til jul. Som afløser for David har vi ansat Hanne Evans til at varetage alle Davids faste timer, suppleret med timelærere til pigefodbold m.m. Hanne er uddannet lærer og har boet i England i en årrække, så vi for et knivskarpt input omkring Engelskfaget, samtidig er Hanne et meget behageligt menneske, så vi glæder os til at få hende som ny kollega i huset.

Et år mere på Kildevæld

Vi er i fuld gang med optagelse af skønne elever til det kommende skoleår 2021 – 2022 og har også fået tilbagemelding om, at en del af eleverne på det nuværende elevhold ønsker at tage et år mere på Kildevæld. Som nuværende elev har man forret til en plads næste skoleår, så i det omfang I har besluttet jer, må I meget gerne give os en melding. Har I spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at ringe til mig. Vi er generelt glade for at have elever på skolen i flere år og oplever hvor meget et ekstra år kan betyde i deres udvikling og modenhed.

For et ekstra skoleår på Kildevæld skal I kun betale kr. 500,- i tilmeldingsgebyr. Som 3. årselev får man 33% i rabat på egenbetalingen og ved to søskende på Kildevæld og/eller Euroclass samtidig, får den ene søskende 50% rabat på egenbetalingen. Indbetalingen af de 500 kr på skolens konto 7040 – 000 128 0931 mrk. Tobias Chuathong Holtze Andersen 2122, så er Tobias garanteret en plads på elevhold 2021 – 2022.

 

De bedste hilsner og god advent fra

Poul Jørgensen

Forstander