fbpx

Kære forældre

TAK for lån af jeres skønne teenage.

Skoleåret med mottoet ”FREMELSK FYSISK FÆLLESSKAB” er skudt godt i gang.

At have fokus på fællesskabet er ikke nok; det kræver alles indsats i at skabe det fysiske, og det er så fantastisk at mærke, at alle byder ind og vil hinanden. Den 30. august afholdt vi Kilde-Vældige-Lege, hvor eleverne dystede i discipliner som blinde-trillebørs-kørsel, bumper balls-fodboldkamp, hockey med sammenbundne ben m.m., hvilket var en sjov og festlig dag. Se også billeder på vores Instagram. Vi har haft en start på skolen med solrige dage, leg, undervisning og et fællesskab, som vi er stolte over at være en del af. TAK!

 

ME&WE

Me&We er et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og Landsforeningen af 10. klasser med støtte fra Tuborgfonden. Efterskolen Kildevæld deltager med fem medarbejdere på dette kursus, og vi har fra første dag på skolen arbejdet med projektet sammen med alle eleverne på Kildevæld. De fleste unge i Danmark har det godt. De kaster sig ud i ungdomslivet, forfølger interesser og drømme, danner nye venskaber og finder deres vej. Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed.

Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel. Me&We er både for elever og medarbejdere, hvor vi igennem aktiviteter og øvelser træner sociale kompetencer og styrker fællesskabet.

Vi har arbejdet med temaet ”GODT I GANG”, og her er en lille beskrivelse af fire af øvelserne:

  • Brev til mig selv – hvor vil jeg gerne være om 10 måneder?
  • Labyrinten – stor fællesskabsøvelse i hallen, hvor alle skulle bygge og komme igennem en labyrint uden ord, kun via samarbejdet.
  • Værelsesværdier – eleverne har i fællesskab på værelset skulle danne disse.
  • Alt det, vi deler (https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg) a la TV2-reklamen, bare i efterskoleformat.

 

Undervisning

Torsdag i uge 33 startede vi for alvor boglig undervisning, og valgfagene blev sat i gang. Vi har en flok unge mennesker, som elsker at bevæge sig; de byder ind, de er deltagende, de er legende, og vores valgfag er booket helt op – det er fantastisk.

 

Pædagogiske tiltag

Vi har i det nye skoleår indlagt nye pædagogiske tiltag.

Vi har fra kl. 7 om morgen til kl. 15 en pædagogisk vagt i huset, som sørger for, at alle kommer til morgenmad, at alle kommer i skole, gennemgår værelser, tager sig af de syge og er støtte i klasser både for elever og medarbejdere. Dette skaber en ro i huset og en disciplin om, at alle er deltagende, når undervisningen starter.

Kl. 14.45 møder pædagogisk aftenvagt ind, og der er dermed en struktureret overlevering. Det fungerer rigtig godt i vores hus – i vores ”hjem” – i vores fællesskab på Kildevæld.

Som noget nyt sidder familiegruppe-medarbejderen ved sit familiegruppebord til middagsmad. Det skaber gode snakke om bordmanérer, gode spisevaner, maden, hvordan dagen har været osv. Vi værner om fællesskabet i huset, ved bordet og omkring maden.

 

Regler og rammer

Vi har nu været i gang i snart en måned, og vi kan mærke, at der er en lille håndfuld elever, som kæmper lidt med at skulle lægge egne behov til side og byde ind i fællesskabets regler, hvor vi som skole har ansvaret for deres færden. Vi har derfor i denne weekend tre elever hjemme, hvor de sammen med deres forældre skal tænke over, hvordan vi kan forsætte samarbejdet.

 

Demokratisk dannelse

Elevernes stemmer er vigtige i at skabe en attraktiv og udviklende skole. Vi skal derfor i dag have dannet vores Elevråd/Familieråd. Hver familiegruppe stiller en kandidat til skolens elevråd.

 

Weekender og anderledes dage

  • MOVE-Konference 9. – 11. september arrangør er Kirke I Byen.
  • Torsdag 15. september har eleverne fra Team Believe indbudt til festaften for alle eleverne. Temaet er ”Casino”, og festen vil efterfølgende følges op af en fællestime med snak om følelser, spilleglæde og ludomani.
  • Søndag 25. september er der obligatorisk dag. Eleverne skal bidrage til Efterskolernes Dag, og om aftenen har vi cykelprøve og det obligatoriske emne ”Færdsel”, så vi er topklar til den store cykeltur.
  • Uge 39 er vi på cykeltur til Lyngsbo-lejren. (Der er mulighed for også at gå)
  • OBS! Vi opfordrer alle elever til at tage hjem på weekend 1. – 2. oktober efter lejr. Eleverne er flade, de skal vaskes og trænger til en stor krammer af deres forældre.

Cykel, cykelhjelm og gode gå-sko

Disse rekvisitter er vigtige at have klar inden uge 39. OBS! Bagagen bliver kørt til lejren.

 

VIGGO – kildevaeld.viggo.dk

– er vores interne platform og afdelingsleder Jørgen Rasmussen har udsendt brugernavn og adgangskode på dette. Hvis du/I ikke har fået nævnte kan I gå ind på forældrekontakt:

KLIK HER

Brugernavn: 2022

Adgangskode: 2023

PS! Sender I beskeder eller mails kan der gå min. 2 hverdage inden vi svarer, så ved ”akutte” beskeder ring til skolen på telefonnr. 7552 4777.

 

Med venlig hilsen

 

Kamilla Seerup

Forstander