fbpx

Slide
Vores fællesskab
Slide
Vores engagement
Slide
Vores udvikling

Målsætning

I det følgende er skolens værdier udmøntet i fire hovemålsætninger.

 

Et positivt og trygt socialt fællesskab gennem flg. aktiviteter:
 • Fælles ture, rejser, teaterforestilling, events mm.
 • 2-4 mands værelser
 • Fester
 • Familiegrupper
 • Sport
 • Spontan hverdagshygge på gangene
Engagement i samfundet:
 • Kende og forstå det demokratiske samfunds fundament
 • Elevråd – demokratiske arbejdsmetoder
 • Praktik og projektopgaver
 • Kende og forstå levevilkår og forhold i andre lande
 • Udenlandsrejser for at lære andre lande og kulturer at kende
Den personlige udvikling:
 • At møde den enkelte hvor han/hun er
 • Udfordringer til styrkelse af selvværd
 • Ansvarlighed i forhold til fællesskabet
 • Holdningsdannelse/-bearbejdning
Den faglige udvikling:
 • Der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau
 • Udvikle og udfordre faglige styrker og evner hos den enkelte elev
 • Tilegnelse af faglige redskaber som kvalificerer til Folkeskolens afgangsprøver og 10. klasses prøven
 • En bred vifte af profil- og valgfag