fbpx

Målsætning

I det følgende er skolens værdier udmøntet i fire hovedmålsætninger.

 

Et positivt og trygt socialt fællesskab gennem flg. aktiviteter:
 • Fælles ture,show, events mm.
 • Fester
 • Familiegrupper
 • Sport
 • Spontan hverdagshygge på gangene
Engagement i samfundet:
 • Kende og forstå det demokratiske samfunds fundament
 • Elevråd – demokratiske arbejdsmetoder
 • Praktik og projektopgaver
 • Kende og forstå levevilkår og forhold i andre lande
Den personlige udvikling:
 • Udfordringer til styrkelse af selvværd
 • Ansvarlighed i forhold til fællesskabet
 • Holdningsdannelse/-bearbejdning
Den faglige udvikling:
 • Udvikling og udfordring af faglige styrker og evner hos den enkelte elev
 • Tilegnelse af faglige redskaber, som kvalificerer til Folkeskolens afgangsprøver
 • En bred vifte af profil- og valgfag