fbpx
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vi har af og til ledige stillinger på skolen. Når vi har ledige stillinger vil du finde dem her.

Viceforstander søges til Efterskolen Kildevæld

I forbindelse med tiltrædelse af ny forstander pr 1. august 2021, skal der nu etableres et nyt ledelsesteam, hvorfor vi søger en visionær og engageret viceforstander, som vil være med til at tydeliggøre og videreudvikle skolens profil og værdigrundlag hver dag.

Efterskolen Kildevæld er en kristen efterskole, som er en del af Apostolsk kirke i Danmark. Skolen kan rumme 120 elever fordelt på én 8. klasse samt to 9. og 10. klasser. Der er 35 ansatte og skolen ligger centralt i Kolding. Skolens profil og værdigrundlag er forankret i et kristent værdi- og menneskesyn, hvorfra den demokratiske almendannelse af eleverne tager sit udspring. Formidling af det kristne budskab med respekt for den enkelte elev er en integreret praksis på skolen.

Vi tilbyder en spændende, alsidig og til tider travl og omfattende stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med skolens forstander, om skolens videre udvikling.

Vi tilbyder, en tjenestebolig i nærmiljøet.

Viceforstanderen er stedfortræder for skolens forstander.

Stillingen omfatter både administrative såvel som pædagogiske opgaver og viceforstanderen vil indgå i efterskolelivet med undervisning, personalemøder, vagter, fællestimer o.l.

Profil:

 • Du er som leder og menneske rummelig, empatisk og skaber tillid gennem en anerkendende tilgang til andre mennesker.
 • Du brænder for elevernes trivsel; fysisk, psykisk, social, åndeligt og fagligt.
 • Du er både reflekteret og handlekraftig og sikrer opfølgning på beslutninger.
 • Du udøver værdibaseret ledelse, er synlig og tilgængelig, og arbejder bedst med mange bolde i luften i en til tider hektisk dagligdag, hvor forskellighed og mangfoldighed er en styrke.
 • Du har selv et kristent værdi- og menneskesyn og er bekendt med Apostolsk kirke.

Ansvarsområder og opgaver:

I dagligdagen er det forstanderen der sammen med viceforstanderen udgør ledelsen, og udover daglige ledelsesopgaver i forhold til medarbejderne skal viceforstanderen bidrage til opgaver:

 • Skemalægning, fagfordeling og arbejdstid
 • Erfaring med kommunikationsplatformen VIGGO
 • Skolens PR-strategi og platform på sociale medier
 • Personaleledelse og vikardækning
 • Udarbejde årsplan, aktivitetsplan og årshjul
 • Daglig økonomistyring og kendskab til budgetudarbejdelse
 • Daglig pædagogisk arbejde med teenagere
 • Undervisning og tilsyn/ vagt

Er du interesseret i stillingen og ønsker uddybende information kan der rettes fortrolig henvendelse til forstander Kamilla Seerup tlf. 27513008

Ansøgning med relevante bilag fremsendes som pdf-fil til skolens bestyrelsesformand: Dorte Toudal Viftrup, mail: [email protected] senest den 19.12 2021 kl.12.00.

Ansættelsen sker efter gældende aftale om løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv af 16. april 2019

 

Tiltrædelse, snarest mulig.