fbpx

Til/framelding

til forældredage

 

Som skole har vi udsendt en personlig mail til forældre om hvilken dag og hvilket tidsrum, som vi glæder os til at se dig/jer.

Send senest den 6. november et svar via efterfølgende modul, så vi ved hvor mange der kommer til samtaler og spisning.

Vigtige ændring jf. Covid19 omkring de kommende forældresamtaler.

På grund af Covid19 har vi set os nødsaget til at lave en række ændringer omkring de planlagte forældresamtaler, så det er vigtigt at du/I gennemlæser denne besked.

Som skole mener vi at det er meget vigtigt denne ene gang om året at mødes med jer ansigt til ansigt, til en samtale om hvordan din søn/datter klarer sig fagligt, samt mulighed for at drøfte hvad der skal ændres resten af skoleåret og hvad planen er for det kommende skoleår.

Vi har et stort ønske om at det skal være en hyggelig og social dag, hvor der er også er mulighed for at snakke med andre forældre.

Men som det er åbenlyst for alle, så er Covid19 stadig en alvorlig faktor i vores hverdag, med en masse begrænsninger og restriktioner, som har det ene mål at passe på os alle sammen.

Som skole har vi egentlig relativt frie rammer til at udfylde det skolefaglige rum, mens vi i forhold til sociale arrangementer er omfattet af meget klare restriktioner.

Det betyder at vi har set os nødsaget til at lave flg. ændrede rammer for forældresamtalerne:

  • Samtalerne afholdes i skolens hal, hvor der vil være mulighed for at overholde alle afstandsregler til fulde.
  • Der henstilles til at der max. møder to personer op fra hver familie, hvilket typisk vil indebære at i som forældre kan komme, men uden små søskende.
  • Der henstilles til at I som forældre bærer mundbind eller visir når I bevæger jer rundt i hallen, samtalen må gerne gennemføres uden mundbind/visir.
  • Lærerne har mulighed for at gennemføre samtalerne iført visir, hvilket I vil opleve at der er nogen der gør.
  • Der vil naturligvis være adgang til håndsprit i hallen.
  • Der vil ikke være mulighed for spisning på skolen, da det samlede arrangement henlægges til hallen, til gengæld vil vi der sørge for et let traktement til alle.