fbpx

Kære forældre

Øv, øv, øv så kom der endnu engang nedslående nyheder, omkring elevernes tilbagevenden til efterskolen. Der er taget en politisk beslutning om at man påbegynder en gradvis genåbning af samfundet, hvilket omfatter at efterskoler i Nord- og Vestjylland, samt på Bornholm får lov til at åbne på mandag den 1.marts. Vi er til gengæld stillet i udsigt at vi får lov til at åbne op den 15. marts eller senest efter påske.

Som det er klart for en hver, så har vi ingen indflydelse på beslutningerne og står tilbage lige så frustrerede og uforstående som alle andre gør. Stort set kommer elever på de enkelte efterskoler fra hele landet, så er det svært at se meningen med at man ikke giver alle efterskoler lov til at åben op samtidig. Skal man finde noget positivt ved situationen, så er det måske at der er nogle andre end os, som kommer til at gøre sig de indledende erfaringer med teststrategi osv. Forresten skal vi glæde os over at Kildevælds elever havde hele deres første halve år på skolen, uden at være sendt hjem pga. corona.

 

Lidt om den kommende tid

Der er ingen vej uden om at fortsætte med onlineundervisning lidt endnu, det kan godt være at vi strukturerer de enkelte fag lidt på en anden måde, men udgangspunktet er at vi efter bedste evne fortsætter med at undervise bag skærmen. Selv om vi godt ved at det er mega trist for eleverne, så må jeg bare sige at de er supergode til at møde til undervisning og holde modet oppe både for sig selv og hinanden. Så ikke så meget nyt, vi må underlægge os forholdene og få det bedste ud af situationen. Vi ved også at I som forældre gør hvad I kan og nogen gang er det bare ikke muligt at finde nogen motivation hos jeres søn/datter, det har vi fuld forståelse for.

 

Sårbare elever

Nogen af jer har måske hørt om at vi som efterskole har mulig for at give særligt sårbare elever mulighed for at komme på skolen og modtage undervisning. Dette har vi selvfølgelig også haft med i vores overvejelser, men ind til nu har min beslutning været at vi ikke vil gøre forskel på vores elever og forsøge at lave en vurdering af hvem der er sårbare i forhold til andre. Den anden overvejelse har gået på hvor attraktivt det reelt ville være at komme på en næsten tom skole uden sine nærmeste venner. Så vi er ikke blinde for muligheden, men har ind til nu valgt ikke at gøre forskel på eleverne, fordi vi ved at selv meget ressourcestærke elever lider hårdt under nedlukningen

Beslutning omkring næste skoleår

Jeg ved at I alle er i dialog med Lone og Vivi som med kort varsel blev kastet ud i at skulle have lavet hele forarbejdet omkring optagelse.dk osv., håber at I har oplevet at få dem hjælp og støtte som I har haft brug for, de har i hvert fald gjort hvad de kunne.

Skulle nogen af jer stadig være i tvivl om, hvorvidt I skulle tage et år mere på Kildevæld hhv. på Euroclass, så er det stadig muligt og med udsigt til at alle os der vil, kan være vaccineret inden sommerferien, så er der begrundet håb om at det kommende skoleår, bliver langt mere ”normalt” end det vi har oplevet de to sidste år.

 

Ny leder Kamilla er startet op på skolen

Bestyrelsen har valgt Kamilla Seerup som ny skoleleder og hun er så småt startet op med at arbejde, med primær fokus på de områder der har at gøre med det kommende skoleår. Jeg er fortsat skoleleder resten af dette skoleår og vil have ansvar for alt hvad der har at gøre med indeværende skoleår og vil skoleåret ud have den glæde, at være i dialog med jer om alt hvad der vedrører jeres søn/datter.

 

Skolepenge og økonomi

Det er vores klare vurdering at den nuværende kompensationsordning omkring muligheden for at nedsætte jeres skolepengebetaling, vil fortsætte indtil vi igen har mulighed for at åbne skolen for eleverne. Vi skal nok sørge for tæt dialog med jer omkring emnet.

 

Har I spørgsmål til det alt sammen, er i som altid velkommen til at kontakte os på skolen.

 

 

De bedste hilsner fra

 

Poul Jørgensen

Forstander