fbpx

I løbet af den første uge, vil vi guide dig trygt igennem dagligdagen på efterskolen lige fra du står op om morgenen og spiser morgenmad, til du går vi i seng om aftenen. Du kommer til spise og lave aktiviteter med din familiegruppe i den første tid, så du lærer dem rigtig godt at kende.

”Livet er som at køre på cykel. For at holde balancen, skal man holde sig i bevægelse”, Albert Einstein

Vores mission på Kildevæld er at skabe bevægelse i DIG – fagligt, fysisk, socialt, personligt og åndeligt/ eksistentielt. De 5 kompetencer lever i hverdagen, samtidig med de pædagogisk ansvarlige sætter rammerne for tryghed, ved at være TÆT på dig og ”TRO på….. DIG”.

Pædagogisk Dagvagt             7:00-15:00

Pædagogisk Aftenvagt           15:00-23:00

Pædagogisk Nattevagt           18:00-07:00

Tid

Aktivitet 

Pædagogik

Motto 22/23: Fremelsk fysisk fællesskab

7:25-7:45

Morgenmad med afkrydsning.

At spise morgenmad er vigtigt for, hvordan du har det mentalt og fysisk hele dagen.

Senest 7:45 skal alle forbi spisesalen og sætte deres ”kryds”, her viser eleven, at de er stået op og klar til skole.

Vi opfordrer den enkelte elev til at spise et æble, en nybagt bolle, lidt at drikke eller lign.

Nøgleord: Mødepligt og Sundhed – Personlig kompetence

7:45

Køkkenteam møder

I løbet af skoleåret får eleven flere dage i køkkenet. Aktiviteter med hygiejne, madplaner, tilberedning, råvarekendskab, præsentation af maden til middag, traditioner, ordentlighed og oprydning er en del af elevens dannelse i madkundskab og madkultur.  – Faglig kompetence

7:50

Lås mobil ind i dit skab

 

Gå mod undervisning

 

Mobilen låses inde i ejet skab og bliver på værelset fra 7:50-14:30.

I dette tidsrum er alt fokus på fællesskabet og undervisningen.

Værelser forlades 7:50, så eleven møder til tiden i skole.

Personlig – kompetence

8:00

Faglig

Undervisning starter

Blok af 2 lektioner

Pædagogisk Dagvagt, tjekker op på at alle er mødt til undervisning. Vi hjælper, følger op og forventer at alle møder til undervisningen før 8:00. Dette er en nødvendigt at kunne udføre disciplin og mødestabilitet. Personlige, Faglige og Sociale Kompetence er i bevægelse.

9:30

Formiddagssamling

Klasselæreren følger klassen til formiddagssamling i foredragssalen, hvor vi i fællesskab vil synge sammen og hvor en diversitet af emner præsenteres fx livsoplysning, folkeligdannelse, åndelig og eksistentielle emner / kompetencer

10:00

Formiddagsservering

Her serveres frisk skåret frugt og grønt, så eleven får en sund snack.

10:30

Faglig

Undervisning starter

Blok af 2 lektioner

Pædagogisk Dagvagt, tjekker op på, at alle er mødt til undervisning. Vi værdsætter fællesskabet i klassen.

Personlige, Faglige og Sociale Kompetence er i bevægelse.

12:00

Middagsmad

Vi værner om fællesskabet til måltiden midt på dagen. Eleverne sidder derfor i familiegruppen og spiser vores velsignede mad. Familiegruppelærerne spiser hver tirsdag med sin familiegruppe og om muligt de dage, som de er i huset under middagen. Ved styring af måltidet inddrages elever fra køkkenteamet. – Sociale kompetence

12:45

Faglig

Undervisning starter

Blok af 2 lektioner

Pædagogisk Dagvagt, tjekker op på, at alle er mødt til undervisning.

Vi værdsætter fællesskabet i klassen.

Personlige, Faglige og Sociale Kompetence er i bevægelse.

14:15

Eftermiddagsservering

Her serveres frisk skåret frugt og grønt, så eleven får en sund snack.

14:30

VALGFAG

Vi tilbyder valgfag ud fra ”udbud og efterspørgsel”. Linjerne Fodbold, E-sport, Dans og Musik bliver altid oprettet. Social, Fysisk Kompetence i bevægelse

15:00

Lektiehjælp

Pæd. aftenvagt tilbyder lektie hjælp på lærerværelset.

18:00

Aftensmad

Måltidet er buffet, hvor eleverne kan udfordre sig selv i det sociale samvær. Eleven kan frit sætte sig og i det fysiske fællesskab blive klogere på et sig selv og et andet menneske. Vi forventer ordentlighed og respekt for hinanden, maden og måltidet – Personlige og sociale kompetencer.

18:30

Stilletid/ Rengøring

Eleverne samarbejder om at gøre skolen ren. De elever, der ikke gør rent, har stilletid på værelset, hvor der laves lektier eller slappes af.

19:00

Fysisk Fællesskab

Elevrådet, Pædagogisk aftenvagt/ nattevagt, vil i samråd med eleverne fremelske fysisk fællesskab.

21:00

Aftenservering

Her serveres en hyggelig aften snack.

21:30

På gangen

Eleverne går på pige-/drengegang, fremelsk socialt fællesskab med hinanden på gangen. Børste tænder osv.

22:00

På værelset

Natteklar, snak færdig på værelset og i seng

22:30

GODNAT

Lyset, mobil slukkes og øjne lukkes….