fbpx

Kære forældre

Jeg håber at I har haft en god jul og er klar til at gå ind i et nyt år. Forhåbentlig bliver 2021 mindre præget af Covid19, end hvad vi har oplevet i 2020.

Fjernundervisning i de næste to uger

Når jeg skriver til jer nu, er det ikke blot for at sende gode hilsner, men også for at orientere jer om hvordan opstarten på det nye år, desværre kommer til at forløbe. Som mange af jer vil vide så meldte myndighederne i aftes ud, at samfundet skal være delvis nedlukket, i første omgang frem til mandag den 18. januar. Denne nedlukning omfatter også efterskoler, som er blevet pålagt at holde lukket til og med den 17. januar og eleverne skal blive hjemme og modtage fjernundervisning fra mandag den 4. januar.

Hvordan kommer det konkret til at fungere?

Det betyder konkret at jeres søn/datter skal gå i skole hjemme fra via Teams. Som udgangspunkt vil der være tale om at følge timerene, som de står i elevens skema, dog vil der være ændringer/aflysninger af nogle interessefag og linje-/valgfag. Den lærer som normalt er ansvarlig for det enkelte fag, vil sørge for at kommunikere til jer hvad der sker i de enkelte timer. Kommunikationen vil ske via Viggo og Teams og grundreglen vil være, at din søn/datter logger på Teams ved lektionens start, hvis andet ikke er meldt ud.

Hvis eleven af en eller anden grund, ikke kan følge undervisningen eller har problemer med teknikken, er det vigtigt at give besked til vedkommendes lærere. Vi vil efter bedste evne lave ”nødundervisning”, men det er elevens ansvar at sørge for at være ”til stede” og modtage undervisning.

Håbet er at vi får lov til at få eleverne tilbage den 18. januar, så der kun bliver tale om de nævnte to uger med fjernundervisning, vi vil løbende informere jer, når vi ved mere.

Økonomi og andre vilkår

I skrivende stund er der ikke taget beslutning om, hvor vidt der gives økonomisk kompensation til jer som forældre, så ind til videre, skal I blot fortsætte med at betale skolepenge som I normalt gør. Hvis økonomisk kompensation til jer kommer på tale, skal vi selvfølgelig nok sørge for at dette bliver kommunikeret til jer.

I forhold til at afhente skolebøger, tøj og andet på skolen, så er I selvfølgelig meget velkommen til dette, dog vil det være vigtigt at I kontakter os inden I evt. kommer, for at være sikker på at der en nogen, som kan åbne op for jer på skolen.

Den kommende tid i øvrigt.

På nuværende tidspunkt, ville vi normalt være i fuld gang med forberedelserne af vores årlige nytårsshow og være i gang med at den indledende planlægning af skituren i uge 10. De seneste udmeldinger gør imidlertid at begge dele er sat på pause, indtil vi ser hvordan situationen udvikler sig.

Ligeledes vil arbejdet med parathedsvurdering af de elever som ikke umiddelbart er erklæret uddannelsesparate til både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, sat lidt på pause, indtil det igen bliver muligt at mødes fysisk med de berørte elever.

I forhold til hvad jeres søn/datter skal i gang med næste skoleår, så er vi klar til samtaler og vejledning via telefonen, så kontakt os endelig hvis I har brug for at drøfte dette.

Vi er selvfølgelig rigtig kede at skulle sende denne besked til jer, eneste trøst er at det er en situation, som berører os alle sammen og i modsætningen til nedlukningen sidste forår, så er der lys for enden af tunnelen, idet en vaccine er på vej til at blive rullet ud.

Vi er klar på telefon og mail, så hold jer ikke tilbage med at kontakte os, hvis noget af ovenævnte rejser yderligere spørgsmål.

Med ønsket om et rigtig godt nytår trods alt.

 

Poul Jørgensen

Forstander

Direkte mail: [email protected]

Telefon: +45 7552 4777