fbpx

Kære forældre

 

Jeg vil gerne starte med at rette en stor tak til dig/jer for jeres store tålmodighed, samarbejdsvilje og overbærenhed.

Vi ved godt hvor trist det er for jer derhjemme, I troede at det skulle blive et fantastisk efterskoleår, men det har lidt alvorligt skibsbrud på grund af Covid19.

Vi havde i den grad håbet på at se jer igen den 7. februar, det kommer desværre ikke til at ske, vi ses desværre igen tidligst den 28. februar. Det betyder i praksis at vi fortsætter med at lave onlineundervisning i uge 5 – 6 og 8. I uge 7 er der jo vinterferie, selv om det ikke gør den store forskel for dig, så er det i hvert fald en uge uden forventning om at du møder op til undervisning. Jeg håber at I alle har mulighed for at holde ferie i en eller anden form.

Så lige nu er det noget med at klamre os til håbet om, at vi får mulighed fro at åbne op for efterskolelivet den 28. februar, vi kan jo ikke love noget, men lige nu er det den nye dato, for starten på en gradvis genåbning af vores samfund.

 

Skolegang og prøver

I skrivende stund er der ikke meldt noget ud om, hvorvidt der ændres på de skriftlige og mundtlige prøver til sommer, så vi fortsætter som hidtil med at undervise i fuldt pensum. Vi ved godt at det som tiden kan gå ud over motivationen og vi kan desværre ikke fremtrylle grundlæggende nye måde at lave skole på, så vi er fortsat afhængige af at I hver morgen finder motivationen til endnu en dag bag skærmen.

Skolepenge og økonomi

Som vi har fortalt i et tidligere forældrebrev, så vil der ikke være nogen opkrævning af skolepenge den 1. februar og det er vores klare forventning, at der heller ikke vil være nogen nævneværdig opkrævning af skolepenge den 1. marts. Så vi vil fortsat gøre hvad vi kan for, at sikre den bedst mulige undervisning, samtidig med at I som familier bliver holdt stort set skadesløse rent økonomisk, håber at det trods alt giver lidt overskud til ekstra hygge hjemme i familien. Har I spørgsmål til det praktiske omkring skolepengeøkonomien, så er I naturligvis velkommen til at kontakte os på skolen.

 

Fremtidige aktiviteter

Da vi stadig også ud over d. 28. februar, er underlagt myndighedernes retningslinjer, så er det for tidligt at melde noget ud omkring tiden efter ovenævnte dato, så snart vi ved noget konkret skal vi selvfølgelig nok orientere jer.

 

Opsummeret så kan eleverne desværre ikke vende tilbage til Kildevæld den 7. februar og kan tidligst vende tilbage til skolen den 27. februar, hvilket betyder at vi ind til da er nødsaget til at fortsætte med at lave onlineundervisning på distancen.

 

De bedst hilsner fra

 Poul Jørgensen

Forstander