fbpx

Vi sender “Ansøgning om statslig elevstøtte”-skema i brev og papir med posten, hvor vi har fortrykt navne, adressen og cpr-nr.

Dog er det ikke altid at det kommer frem, så vi beder jer om at downloade og udskrive skemaet, udfylde og sende retur i brevform til skolen.

NB! Det er vigtigt, at I udfylder alle felter, som kan henføres til husstanden hvor den kommende elev bor:

  • Alle CPR-nr er rigtige!
  • Alle navne er noteret, som bor på adressen!
  • Noter antal søskende, navn/-e og fødselsdato, som ikke fylder 18 år inden den 15. august 2020!
  • Hvis husstandens forældre ikke har indkomster i Danmark eller ændret indkomster siden 2018 bedes I sende kopier af lønsedlerne (3 måneder) eller skatteopgørelsen for 2019.
  • Hvis I ikke er danske statsborgere, bedes I sende kopi af indrejsetilladelser/visum og kopi af elevens pas.
  • Husk at underskrive – kommende elev og de voksne på husstanden.
  • SEND skemaet til: Efterskolen Kildevæld, Tøndervej 75, DK – 6000 Kolding