fbpx

Slide
Vores 10. klasse
Slide
Vores interessefag
Slide
Vores læring

10. klasse på Efterskolen Kildevæld

Vi tilbyder en helt ny 10. klasse, der i langt højere grad lader dig, som elev, arbejde med netop dine interessefelter – alt imens du stadig får en 10. klasses eksamen i hovedfagene dansk, engelsk og matematik.

Vi har på Efterskolen Kildevæld altid stræbt efter – og har stået for, en seriøs og stærk faglig skole i 10. klasse. Fra skoleåret 2019/2020 bliver det udover et stærkt fagligt niveau også med en stærk kreativ og sportslig profil.

Vi ønsker at 10. klasse på Efterskolen Kildevæld skal være noget helt særligt, som adskiller sig fra 9. klasse, uden at gå på kompromis med fagligheden. Derfor har vi arbejdet innovativt med skemaet og måden at tænke 10. klasse på. Dette har helt praktisk mundet ud i et helt nyt koncept, der skaber plads til både fordybelse i omverdenen, større fleksibilitet, mere projektarbejde og tid til to store blokke, hvor du får lov at arbejde med netop dit interessefelt.

I 10. klasse vil der kun være tre prøvefag: dansk, matematik og engelsk. Det betyder at fysik og tysk bliver frivillige tilvalgsfag, hvor du får mulighed for at arbejde seriøst med andre elever, som har interesse og motivation inden for de to områder. Et oplagt tilbud til dig som skal bruge tysk og/eller fysik på en gymnasial uddannelse.

Samfundsfag, historie og kristendom bliver lagt sammen i et nyt fag: Samfund & kultur. Her får vi mere tid til at arbejde projektorienteret med en masse spændende og aktuelle emner.

Seks lektioner med interessefag om ugen

To dage om ugen vil du som elev skulle vælge mellem en række interessefag. Hvert interessefag vil du have i tre lektioner om ugen. Du skal altså vælge i alt seks lektioner ugentligt, som du har lyst til at arbejde med. Derudover vil du stadig kunne vælge mellem vores linjefag og valgfag om eftermiddagen på lige fod med eleverne fra 8. og 9. klasse.

Interessefagene spænder bredt inden for sport, musik, tysk, fysik, medie & teknik, kreativitet & design. I det følgende kan du læse en beskrivelse af de enkelte interessefag.

OVERSIGT OVER MULIGE INTERESSEFAG FOR SKOLEÅRET 2020/2021

 

MANDAG ONSDAG
Tysk Science
Musik Musik
Sport Sport
Sy og design Medie & Teknik

BESKRIVELSE AF DE ENKELTE INTERESSEFAG

Interessefagene i den nye 10. klasse på Kildevæld tager i et vist omfang udgangspunkt i skolens linjer, men er også et ønske om at tilbyde en vifte af fag, som i mødekommer mangfoldigheden af de interesser som skolens 10. klasses elever må have.

Nyhedstimen

Når man går på efterskole, vil man ofte opleve, at man lever lidt som i en boble adskilt fra verden ude omkring. Derfor introducerer vi nyhedstimen som et nyt begreb i 10. klasse, hvor vi vil give dig mulighed for at forholde dig til noget af alt det, som sker ude i verden.

I praksis betyder det, at vi sammen vil se nyhederne fra en af de store nyhedskanaler, og så vil vi efterfølgende debattere og diskutere, det vi har set. Det vil rejse en lang række spændende samtaler omkring problemer, udfordringer og dilemmaer inden for politik, religion, historie m.m.

To dage om ugen vil vi starte med nyhedstimen.

Kultur & samfund

Som tidligere nævnt vil kultur og samfund bestå af elementer fra samfundsfag, historie og kristendom. Faget vil fylde 4-6 timer om ugen. I ”Kultur & samfund” vil vi arbejde projektorientret med en række relevante emner inden for politik, miljø, kulturmøde, religion og historie.

I løbet af året vil du møde forskellige undervisere og blive introduceret til forskellige arbejdsmetoder. I ”Kultur & samfundsfag” vil vi også arbejde med studie- og erhvervsafklaring, brobygning, OSO-opgave, budgetlægning osv.

Ud over arbejdet hjemme på skolen skal vi på en række spændende ekskursioner, hvor vi kommer ud og oplever nyt og får udvidet vores horisont.

INTERESSEFAG: SPORT

I interessefaget ”Sport” vil vi arbejde med kroppen igennem forskellige sportsgrene, men også gennem træning og teori. Gennem året vil du møde forskellige undervisere, der alle har forskellige kompetencer. Du vil derfor uden tvivl have mulighed for at udfordre dig selv og dine venner i sportsgrene, du måske aldrig har prøvet før f.eks. squash, golf osv. Hvis du elsker sport, er der her en fantastisk mulighed for at blive dygtig til forskellige discipliner og ikke mindst at komme i meget bedre form.

Sport kan vælges i begge interessefagsblokke.

INTERESSEFAG: MUSIK

Er du vild med musik? Og vil du gerne udfordre dig selv på dine musiske kompetencer? Så er interessefaget ”Musik” lige noget for dig. Du kommer til at arbejde med dit nuværende instrument, ligegyldig om du synger, spiller guitar, klaver eller noget helt andet.

Vi vil arbejde med samspil, kor, musikteori, sangskrivning, studiearbejde og indspilning m.m. Alt sammen vil blive planlagt, med stor mulighed for at den enkelte kan være med til at præge indholdet.

Musik kan vælges i begge interessefagsblokke.

INTERESSEFAG: TYSK

Interessefaget ”Tysk” er langt fra helt normal tyskundervisning. I 10. klasse arbejder vi med en meget praktisk og levende tilgang til sproget, som vil hjælpe dig til at blive dygtigere til faget. Du vil blive bedre til at tale og forstå tysk, få mod på at bruge sproget og opleve, at du bliver godt klædt på til den videregående ungdomsuddannelse. I en afslappet atmosfære vil vi arbejde med emner som den tyske ungdomskultur, musik, sport og endda følge lidt med i tyske nyheder. Der bliver selvfølgelig også mulighed for at opfriske dine grammatikkundskaber og blive bedre til at skrive tekster.

Vi slutter året med en spændende tur til Berlin, hvor vi afprøver alt det, vi har lært.

Tysk kan vælges 3 lektioner pr. uge.

INTERESSEFAG: SCIENCE

Hvis du vælger Science, vil du opleve, at det er et helt andet indhold end du er vant til, idet der vil blive taget meget udgangspunkt i at arbejde med spændende og relevante emner både i teori og praksis. Så er du lidt en fysik/tekniknørd? Eller ved du, at du skal bruge fysik på gymnasiet? Så er det oplagte valg at vælge Science.

Fysik kan vælges 3 lektioner pr. uge

INTERESSEFAG: MEDIE & TEKNIK

Hvis du har en fotograf, YouTuber eller tekniknørd gemt i maven er interessefaget ”Medie” lige noget for dig. Vi skal arbejde med både foto og video på en praktisk måde. Vi skal have viden om alt fra kameraerne til redigering og distribution af materialet. Du kommer til at arbejde med sociale medier, lærer hvordan man kommunikerer professionelt, og hvordan man skaber spændende og engagerende indhold til både Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat. Interesserer du dig for lys/lyd og AV-produktion, er ”Medie” også holdet for dig.

Medie & teknik kan vælges 3 lektioner pr. uge.

INTERESSEFAG: SY & DESIGN

Beskrivelse kommer snart…

Sy & design kan vælges 3 lektioner pr. uge.